Faaliyetlerimiz

 
KURUMSAL DANIŞMANLIK:
 
• Havacılığın her branşında personel temini
• Ulusal/uluslararası havacılık organizasyonları
• Havacılık konusunda konferans, seminer, sempozyum, vb akademik etkinlik düzenleme
• Havacılara özel gezi düzenleme
• Havacılıkta akademik yayın ve proje danışmanlığı

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI:
 
• Bireysel ya da gruplara yönelik yurt içi/yurt dışı pilotaj eğitimi
• Uçuş okulu kurma
• Üniversitelere pilotaj bölümü kurma veya yüksek lisans programı açma 
• Üniversitelere havacılık bölümleri açma
• Sportif havacılık kursları açma
• Havacılık meslek kursları açma
 
BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ:

• Kurumsal yazılım çözümleri
• Sosyal medya hesaplarının yönetimi